Fairtrade

Wat is Fairtrade

Bijna 200 Wereldwinkels verkopen de mooiste wereldcadeaus. Volgens eeuwenoude tradities gemaakt, met een hedendaags tintje. Elk product is met zorg en volgens eerlijke handelscriteria ingekocht. Door de handel met Wereldwinkels verdienen de makers van deze cadeaus een regelmatig inkomen en krijgen zij ondersteuning bij het ontwikkelen van hun bedrijf. Wereldwinkels maken hiermee duidelijk dat armoede wèl bestreden kan worden.

Eerlijk is eerlijk

Fairtrade is eerlijke handel met respect voor mens en milieu. De meeste mensen die de producten maken die Wereldwinkels verkopen zijn arm en maken vaak weinig kans op ontwikkeling. Zonder fairtrade hebben zij minder of geen kansen op de westerse exportmarkt. Bij fairtrade gaan erkende leveranciers langdurige handelsrelaties aan met producenten in ontwikkelingslanden. Daardoor kunnen producenten beter investeren in hun eigen toekomst. Fairtrade betekent ook een eerlijke prijs voor een eerlijk product. De makers krijgen hierdoor de ruimte om zich op eigen kracht verder te ontwikkelen. Door het kopen van een fairtrade cadeau in kun je het leven van producenten in ontwikkelingslanden blijvend veranderen.

Echt fairtrade?!

In internationaal verband zijn in 2001 criteria opgesteld om fairtrade te kunnen toetsen op betrouwbaarheid en kwaliteit, namelijk: respect voor mens en milieu, een duurzame handelsrelatie en ondersteuning van producentenorganisaties en transparantie van de handelsketen. In de praktijk betekent dit dat er bijvoorbeeld bij fairtrade geen sprake is van kinderarbeid, er goede en veilige arbeidsomstandigheden zijn en arbeiders een leefbaar loon krijgen. Lees hier meer over op de pagina criteria en certificering op wereldwinkels.nl.

Leveranciers zijn goed bezig

In Nederland vertaalde de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW) de vier internationale fairtrade criteria naar eigen beleid. De vereniging hanteert een erkenningsysteem voor leveranciers die fairtrade artikelen importeren uit het buitenland. Wereldwinkels kopen hun fairtrade producten alleen in bij deze erkende leveranciers. Deze leveranciers voeren allemaal een maatschappelijk verantwoord en sociaal beleid. De vereniging controleert bij de leveranciers of de criteria van eerlijke handel worden nageleefd.

Check, check, dubbelcheck

De LVWW toetst door een tweejaarlijkse controle of de leveranciers van de Wereldwinkels aan de minimale eisen van fairtrade (blijven) voldoen. Onafhankelijke controleurs voeren deze controles uit. De leverancier moet aantonen dat zij volgens de fairtrade criteria werken. Ook worden eisen gesteld aan de importeur in verband met de ondersteuning van producenten.

Een internationaal of nationaal keurmerk voor fairtrade Gifts & Living producten is er niet. Er is wel goed nieuws: voor de Nederlandse markt wordt op dit moment door de LVWW aan een keurmerk of label voor deze Gifts & Living producten gewerkt. Totdat het nieuwe keurmerk er is, kun je vertrouwen op het erkenningsysteem van de LVWW dat waarborgt dat je met jouw aankoop bijdraagt aan een andere manier van zaken doen. Wanneer de erkenning onafhankelijk van de vereniging komt te staan, door een nieuw keurmerk, zal deze waarborging nog sterker worden. Als er nieuws is over het keurmerk voor de Gifts & Living producten kun je dat lezen op www.wereldwinkels.nl